<div align="center"> <h1>Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda w Polsce</h1> <h3>polskie tłumaczenia, wydania i inscenizacje komedii Edmonda Rostanda: Cyrano de Bergerac, tekst sztuki online</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://cyrano0.republika.pl/menu.htm" rel="nofollow">http://cyrano0.republika.pl/menu.htm</a></p> </div>